Η Ομάδα

Σάκης Σωτηράκης
Πρόεδρος
Λάμπρος Ψευτάκης
Αντιπρόεδρος
Σάκης Χαβιάρας
Ειδικός Γραμματέας
Μιχάλης Θαλασσινός
Διευθυντής Εκπαίδευσης
Βασίλης Γιαγμούρογλου
Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης
Απόστολος Τζίκας
Διευθυντής Μεταφορών
Θωμαή Αγγελίδου
Διευθύντρια Διοικητικής Μέριμνας